Az év pókja

Hírek

Főlap   III. Digitális Checklista :

Bibliográfia

BIBLIOGRÁFIA - Digitális cseklistához

Balogh, J. I. (1933): Adatok a Balaton környékének pókfaunájához. (I.) – A Magyar Biológiai Kutatóintézet I. osztályának közleménye 6: 133-141. (PDF)

Balogh, J. I. (1936): Zur mitteleuropaischen Verbreitung und über das Einsammeln der Spinne Theridiosoma gemmosum (L. Koch.) – Folia Zoologica et Hydrobiologica 9: 68-72. (PDF; HTML)

Balogh, J. I. (1938): A Kőszegi-hegység pókfaunájának alapvetése. - A Kőszegi Múzeum Közleményei 1: 256-262. (PDF)

Balogh, J. I. és Loksa, I. (1946): Symbola ad faunam Aranearum Hungariae cognoscendam. – Fragmenta Faunistica Hungarica 9: 11-16. (PDF)

Balogh, J. I. és Loksa, I. (1947a): Faunistische Angaben über die Spinnen des Karpatenbeckens. I. - Fragmenta Faunistica Hungarica 10: 26-28. (PDF)

Balogh, J. I. és Loksa, I. (1947b): Faunistische Angaben über die Spinnen des Karpatenbeckens. II. - Fragmenta Faunistica Hungarica 10: 61-68. (PDF)

Bauer, N., Kenyeres, Z. és Szinetár, Cs. (2000): A Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) megjelenése a Balaton-felvidéken. – Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 15: 31-34. (PDF; HTML)

Baloghné, CS. I. és Németh, J. (1990): A városi élőhelyek pókfaunisztikai és cönológiai vizsgálata Nyugat-Dunántúlon. - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 34 pp. (PDF)

Baraksó, P. (2002): Adatok a búvárpók (Argyroneta aquatica) hazai elterjedéséhez és biológiájához. - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 37 pp. (PDF)

Chyzer, K. (1891): Magyarország új pókfaunájáról. – Mathematikai és Természettudományi Értesítő 10: 93-102. (PDF)

Chyzer, K. (1909): Az Eresus niger előfordulása hazánkban. – Természettudományi Közlemények 41: 296 pp. (PDF; HTML)

Chyzer, K. és Kulczynski, L. (1891): Araneae Hungariae. Tomus I: Salticoidae, Oxyopidae, Lycosidae, Heteropodoidae, Misumenoidae, Eutrioidae, Tetragnathoidae, Uloboronidae, Pholcoidae, Scytodoidae, Urocteoidae, eresoidae, Dictynoidae. - Academie Scientiarum Hungaricae, Budapest, 170 pp. (PDF; HTML)

Chyzer, K. és Kulczynski, L. (1894): Araneae Hungariae. Tomus II, pars prior: Theridioidae. - Academie Scientiarum Hungaricae, Budapest, 151 pp. (PDF; HTML)

Chyzer, K. és Kulczynski, L. (1897): Araneae Hungariae. Tomus II, pars posterior: Zodarioidae, Agalenoidae, Drassoidae, Zoropseoidae, Dysderoidae, Filistatoidae, Caommatoodae, Theraphosoidae. - Academie Scientiarum Hungaricae, Budapest, 147-366 pp. (PDF; HTML)

Chyzer, K. és Kulczynski, L. (1918): Ordo Araneae. – In: A Magyar Birodalom Állatvilága. III. Arthropoda. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 33 pp. (PDF)

Eichardt, J. (2003): A talajlakó pókok (Araneae) faunisztikai és ökológiai vizsgálata Tömördön (1999-2002). - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Pécs, 30 pp. (PDF)

Erős, Á. (1995): A feketefenyőn (Pinus nigra) élő pókok (Araneae) Keszthely és környékén (1994). - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 41 pp. (PDF)

Farkas, J. Szathmáry, K. és Strenner, A. (1998): Ecofaunistical investigation of Collembola, Araneae and Coleoptera in mosaic-like habitats int he Cinege Valley, Hungary.- Opuscula Zoologica 31: 49-61. (PDF; HTML)

Gergely, B. (1998): A boróka lombozatlakó pókjainak vizsgálata három dunántúli területen (Kőszegdoroszló, Felpéc, Darány). - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 96 pp. (PDF)

Guitprecht, G. (2001): Két kiszáradó láprét talajfelszíni pókfaunájának felmérése a Dunántúlon. Somlóvásárhelyi Holt-tó (1990-91.), Batyki-láprét (2000.). - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 59 pp. (PDF)

Györe, R. (1999): A seprűzanót (Sarothamnus scoparius) lombozatlakó pókjainak vizsgálata a Váti-fennsíkon. - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 80 pp. (PDF)

Hörömpöly, M. (1967): Arachnológiai jegyzetek. – Rovartani Közlemények 20: 312 pp. (PDF; HTML)

Herman, O. (1879): Magyarország pók-faunája. III. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat megbízásából. - Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest, 394 pp. (PDF; HTML)

Horváth, R. és Szinetár, Cs. (1998): Study of the bark-dwelling spiders (Araneae) on black pine (Pinus nigra) I. - Miscellanea Zoologica Hungarica 12: 77-83. (PDF; HTML)

Horváth, R. és Szinetár, Cs. (2002): Ecofaunistical study of bark-dwelling spiders (Araneae) on black pine (Pinus nigra) in urban and forest habitats. - Acta Biological Debrecina 24: 87-101. (PDF; HTML)

Horváth, R., Magura, T. és Szinetár, Cs. (2001): Effect of immission load on spider living on black pine. - Biodiversity and Conversation 10: 1531-1542. (PDF; HTML)

Horváth, R., Lengyel, Sz., Szinetár, Cs. és Jakab, L. (2005): The effect of prey availability on spider assemblages on European black pine (Pinus nigra) bark: spatial patterns and guild structure. - Canadian Journal of Zoology 83: 324-335. (PDF; HTML)

Jablonowski, J. (1898): Vasvármegye állatvilága. – In: Borovszky, S. (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monográfiája: Vasvármegye. Budapest, Apollo Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, pp. 485-496. (PDF; HTML)

Kasper, Á. (1985): A zirci Arborétum farkaspókjainak talajcsapdás vizsgálata. - Bakonyi Természettudományi Kutatásainak eredményei. A zirci arborétum élővilága I. 16: 57-61. (PDF; HTML)

Kasper, Á. (1992): Adatok Csabrendek és környéke pókfaunájának (Araneae) ismeretéhez. - Bakonyi Természettudományi Közlemények 11: 247-254. (PDF; HTML)

Kasper, Á. (1994): Adatok Litér és környékének pókfaunájának (Araneae) ismeretéhez. – Bakonyi Természettudományi Közlemények 13: 135-149. (PDF; HTML)

Kenyeres, Z. (1997): Az épületlakó pókok vizsgálata a Közép-Dunántúlon. Különös tekintettel az álkaszáspókok (Pholcidae) családjára. - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 42 pp. (PDF)

Kis, R. V. (2007): Különböző intenzitású kezelési munkák hatása három mezőgazdasági terület futóbogár- és pókközösségére. - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest, 82 pp. (PDF)

Kolosváry, G. (1928): 1926. évi pókgyűjtésem Balatonaligán – Archivum Balatonicum 2: 36-44. (PDF; HTML)

Kolosváry, G. (1930): Ökologische und biopsychologische Studien üben die Spinnenbiopphäre der gesamten halbinsel von Tihany. - Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere 19:493-533. (PDF; HTML)

Kolosváry, G. (1935): Neue Beitrage zur Biologie der Tierwelt der Ungarlandischen Junipereten. - Folia Zoologica et Hydrobiologica, Riga 7: 203-216. (PDF; HTML)

Kolosváry, G. (1936): A szongáriai cselőpók elterjedése. – Természettudományi Közlemények. Pótfüzetek 68: 33-35. (PDF; HTML)

Kolosváry, G. (1938): Neue Spinnenangaben aus Ungarn. – Fragmenta Faunistica Hungaria 1. 98 pp. (PDF; HTML)

Kolosváry, G. (1939a): Ein ökologischer Vergleich zwischen der Spinnenfauna der Kecske- und der Stephans-Höhle in Ungarn. – Folia Zoologica et Hydribiologica 9: 334-337. (PDF; HTML)

Kolosváry, G. (1939b): Neue Spinnenangaben aus Ungarn. – Fragmenta Faunistica Hungarica 2: 32 pp. (PDF; HTML)

Kolosváry, G. (1939c): Über die verticale Verbreitung der Spinnen in den Karpathenlandern. – Folia Zoologica et Hydrobiologica 9: 337-341. (PDF; HTML)

Kolosváry, G. (1943): Spinnenfaunistische Beitrage aus Ungarn. – Fragmenta Faunistica Hungarica 6: 63-65. (PDF; HTML)

Kolosváry, G. (1948): Die Verbeitung von Trochosa (Honga) singoriensis Laxm. im. Karpatenbecken in bezug auf die Klimaeinwirkungen. - Fragmenta Faunistica Hungarica 11: 83-84. (PDF; HTML)

Kovács, G., Szinetár, Cs. és Török, T. (2010): Adatok a Magyarországon előforduló bikapók fajok biológiájához (eresus kollari rossi, 1846, eresus moravicus rezác, 2008, Araneae: Eresidae). - A NYME Savaria Egyetemi Központ Tudományos Közleményei XVII. Természettudományok 12: 139-156. (PDF; HTML)

Kovács, H. (1997): Néhány dunántúli település épületlakó pókfaunájának vizsgálata, különös tekintettel a törpepókokra (Araneae, Theridiidae). - Szakdolgozat (M.Sc. thesis) Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely 44 pp. (PDF)

Kovács, K. (2002): Kéreglakó pókok (Araneae) vizsgálata három fafajon (Pinus sylvestris, Quercus petraea, Fagus sylvatica). - Szakdolgozat (M.Sc. thesis) Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely 34 pp. (PDF)

Kovács, P(2004): A talajlakó pókok (Araneae) vizsgálata a Bajánsenye-Őriszentpéter Gázmező (BÖG) gázkútjainál valamint, gázvezetékeinél (1999-2002). - Szakdolgozat (M.Sc. thesis) Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 59 pp. (PDF)

Kovács, P. (2009): Somlójenői hulladéklerakó környezetének arachnológiai vizsgálata. – Kézirat 12 pp. (PDF; HTML)

Kovács, P. (2010): Vaszari hulladéklerakó környezetének arachnológiai vizsgálata. – Kézirat 12 pp. (PDF; HTML)

Kovács, Pés Szinetár, Cs. (2004): Biológiai monitorozás az Őrségi gázmezők területén, 1997-2002. Talajlakó pókok (Araneae) vizsgálata, 1999-2002. -Cinege 9: 41-43. (PDF; HTML)

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2005): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunájához (Araneae). A spontán cserjésedő felhagyott szántó talajlakó pókfaunájának kapcsolatai a szomszédos élőhelyekkel. - Cinege 10: 36-38. (PDF; HTML)

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2006): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunájához (Araneae) III. - Cinege 11: 40-43. (PDF; HTML)

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2007): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunájához (Araneae) IV. Az Ablánc-patak menti égeres talajlakó pókközösségének vizsgálata. - Cinege 12: 46-48. (PDF; HTML)

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2008): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta talajlakó pókfaunájához (Araneae) V. A Kis-tó magassásosának (Cariecetum vesicariae) talajlakó pókfaunája. - Cinege 13: 37-39. (PDF; HTML)

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2009): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunájához (Araneae) VI. A cseres-tölgyes (Quercetum petraeae cerris) talajlakó pókfaunája (2009). - Cinege 14: 36-38. (PDF; HTML)

Kovács, P. és Szinetár, Cs.  (2010a): A Magyar Biodiverzitás Napok (Porva, 2008) arachnológiai eredményei (Araneae) – Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 27: 43-48. (PDF; HTML)

Kovács, P. és Szinetár, Cs. (2010b): Újabb adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunájához (Araneae) VII. A kaszáló (Kis-rét) és a cseres-tölgyes talajlakó faunájának összehasonlítása (2010). - Cinege 15: 34-36. (PDF; HTML)

Kovács, P., Szinetár, Cs. és Eichradt, J. (2009): Az I. Magyar Biodiverzitás Napok (Gyűrűfű 2006-2008) arachnológiai eredményei (Araneae). - Natura Somogyiensis 13: 43-52. (PDF; HTML)

Kőfalvi, I. (1994): Lombozatlakó pókok (Araneae) vizsgálata feketefenyőn (Pinus nigra) – Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest, 39 pp. (PDF)

Loksa, I. (1960a): Faunistisch-systematische und ökologische Untersuchungen in der Lóczy-Höhle bei Balatonfüred (Biospeologica Hungarica, XI.) – Annales. Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Biologica 3: 253-266. (PDF; HTML)

Loksa, I. (1960b): Über die Landarthropoden der Teichhöhle von Tapolca (Ungarn) (Biospeologica Hungarica VIII.) – Opuscula Zoologica Tomus IV. Fasc. 1: 39-51. (PDF; HTML)

Loksa, I. (1961): A Kovácsi-hegy ízeltlábúiról. - Állattani Közlemények 46: 65-80. (PDF; HTML)

Loksa, I. (1966): Die bodenzoozönologischen Verhaltnisse der Flaumeichen-Buschwalder Südostmittel­europas. – Akadémiai Kiadó, Budapest pp. 1-437. (PDF; HTML)

Loksa, I. (1971): Zoozönologische Untersuchungen im nördlichen Bakony-Gebirge. – Annales. Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Biologica 13: 301-314. (PDF; HTML)

Loksa, I. (1978): Adatok a Szigligeti Arborétum talajon élő kaszáspókjainak és pókjainak ismeretéhez. – A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 13: 113-117. (PDF; HTML)

Lőrincz, L. (1991): Városi lucfenyőn élő pókcönózis vizsgálata. - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 54 pp. (PDF)

Mikhailov, K. G. és Szinetár, Cs. (1997): Spiders of the genus Clubiona Latreillei, 1804 (Aranei, Clubionidae) in Hungary. - Miscellanea Zoologica Hungarica 11: 49-68. (PDF; HTML)

Molnár, Zs. (1992): A farkaspókok (Lycosidae) vizsgálata városi élőhelyeken (Szombathely). - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 38 pp. (PDF)

Nádasdy, M., Takács, J., Sághy, Zs., Szita, É. és Keresztes, B. (2005): Futóbogarak és pókok talajcsapdás vizsgálata a Kis-Balaton II. ütemén (terep és labormunka). – Kézirat, 23 pp. (PDF; HTML)

Németh, Gy. (1993): Keresztespók fajok hálóhely-választásának vizsgálata a Hanságban (Araneae: Agriopidae). - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 53 pp. (PDF)

Németh, K. (2006): Épületlakó pókok vizsgálata dunántúli településeken. - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 32 pp. (PDF)

Pfliegler, W. P., Pfeiffer, K. M. és Grabolle, A. (2012): Some spiders (Araneae) new to the Hungarian fauna, including three genera and one family. – Opuscula Zoologica 43(2): 179–186. (PDF; HTML)

Puskás, O. (2007): Ökológiai, természetvédelmi megfigyelések a rejtett állaspók (Tetragnatha shonshone LEVI, 1981) Fertő-tavi előfordulásáról. - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki kar, Sopron, 72 pp. (PDF)

Szathmáry, K. (1995): The spider (Araneae) fauna of the shore of Lake Balaton, Hungary. - Oposcula Zoologica 27-28: 65-70. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. (1988): Őrségi növénytársulások növényzeti szintjein élő pókok faunisztikai és cönológiai vizsgálata. - Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei VI. Természettudományok 1: 167-178. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. (1991): Pókfaunisztikai vizsgálatok a Somlón és a Devecseri Széki-erdőben I. – A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 10: 179-190. (PDFHTML)

Szinetár, Cs. (1992a): Újdonsült albérlőink, avagy jövevények az épületlakó pókfaunánkban. - Állattani Közlemények 78: 99-108. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. (1992b): A Szigetközi Tájvédelmi Körzet Állapotfelmérése. Tájékoztató jelentés a Szigetközi TK pókfaunájának vizsgálatáról. – Kézirat, 6 pp. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. (1992c): Egy természetközeli növénytársulás (Pineto-Quercetum roboris molinetosum) pókközösségének időbeli változásai. - Savaria 20/2: 173-181. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. (1995a): Data to the Araneae fauna of Őrség (Western-Hungary). Savaria 22/2: 245-251. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. (1995b): Some data ont he spider fauna of reeds in Hungary. I. Interesting faunistic data from the reeds of Lake Balaton. - Folia Entomologica Hungarica. LVI: 205-209. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. (1996): Preliminary results on foliage-dwelling spiders on black pine (Pinus nigra) by beating on 5 sites in Hungary. - Revue suisse de Zoologie 643-648. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. (1998): A Dráva mente pókfauna (Araneae) kutatásának faunisztikai eredméynei. – A Dráva mente állatvilága, II. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: 97-110. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs.(1999a): Pókok. – In: Bauer, N. és Szinetár, Cs. (1999): Tapolcafői-láprétek Természetvédelmi Terület. Természetvédelmi kezelési terv. – Kézirat 57 pp. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs.. (1999b): Pókok. – In: Szinetár, Cs. és Kenyeres, Z. (1999): Attyai láprét, Természetvédelmi Terület. Természetvédelmi kezelési terv. Kézirat 57 pp. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. (2000): Adatok a Tömördi Madárvárta környékének pókfaunájához. A csertölgy (Quercus cerris) lombozatán élő pókok (Araneae) felmérése (1999-2000). - Cinege 5: 15-17. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. (2001): Somogy megye pókfaunája (Araneae). - Natura Somogyiensis 1: 57-70. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. (2002): Vas megye védett pókjai. – Cinege 7: 15-17. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs(2009): Talajlakó pókfajok vizsgálata a tihanyi Külső-tó körzetében. – Kutatási beszámoló. Kézirat. 16 pp. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. és Miltényi, A. (2000): Adatok a Sághegy pókfaunájának ismeretéhez. - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 15: 35-46. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. és Guitprecht, G. (2001): A Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 előkerülése Magyarországon (Araneae, Lycosidae). - Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 17-1998 (2001): 87-96. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. és Eichradt, J. (2003): Adatok a Tömördi Madárvárta pókfaunájához II. A talajlakó pókfauna (Araneae) felmérése négy növénytársulásban (1999-2002). - Cinege 8: 49-51. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. és Kovács, P. (2003): Az arachnológiai vizsgálatok eredményei. – In: Kenyeres, Z. és Bauer, N. (2003): Az Agrár-környezetvédelmi Program ÉTT programjának támogatásával fenntartott Marcal-menti élőhelyek természetvédelmi szempontú monitorozása. – Kézirat, 52 pp. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. és Eichardt, J. (2004): Larinia species (Araneidae, Araneae) in Hungary. Morphology, phenology and habitats of Larinia jeskovi Marusik, 1986, Larinia elegans spassky, 1939, Larinia bonneti Spassky, 1939. – European Arachnology 2002 pp. 179-186. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. és Samu, F. (2012): A Pelecopsis loksai Szinetár & Samu, 2003 új előfordulási adatai Európában. – VIII. Regionális Természettudományi Konferencia. Program és előadások összefoglalói p.14. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs. és Kovács, P. (2013): Pókfaunisztikai vizsgálatok a szentbékkállai Fekete-hegyen. – Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 29: 65-72. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs.Kenyeres, Z. és Kovács, H. (1999): Adatok a Balatonfelvidék néhány településének épületlakó pókfaunájához (Araneae). - Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 14: 159-170. (PDFHTML)

Szinetár, Cs., Eichardt, J. és Horváth, R. (2005): Data on the biology of Alopecosa psammophila Buchar 2001 (Araneae, Lycosidae). - Journal of Arachnology Volume33(2): 384-389.(PDF; HTML)

Szinetár, Cs., Eichardt, J. és Szűts, T. (2009): The first lowland species of the Holarctic alpine ground spider genus Parasyrisca (Araneae, Gnaphosidae) from Hungary. - ZooKeys 16: 197-208. (PDF; HTML)

Szinetár, Cs.Kovács, P., Samu, F. és Horváth, R. (2006): Egy kisparcellás lucernaföld talajlakó pókfaunája és annak szezonális változásai a Nyugat-Dunántúlon. - A Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei XV. Természettudományok 10: 69-79. (PDF; HTML)

Szita, É., Szinetár, Cs. és Szűts, T. (2002): Faunistical investigation on the spider fauna (Araneae) of the Fertő-Hanság National Park. - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 231-244. (PDF; HTML)

Szűts, T., Szinetár, Cs., Samu, F. és Szita, É. (2003): Check list of the Hungarian Salticidae with biogeographical notes. - Arachnol. Mitt. 25: 45-61. (PDF; HTML)

Takács, G. (1998): A hazai állaspókok (Tetragnatha) morfológiája, előfordulása és ökológiai jellemzése. - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 78 pp. (PDF)

Varga, D. (2007): A Vas-hegy talajlakó pókfaunájának vizsgálata I. - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 61 pp. (PDF) 

Vörösházi, T. (2006): Nyílt homokpusztagyep talajlakó pókjainak (Araneae) vizsgálata a Kisalföldön (Gönyűi-erdő, 2004-2005). - Szakdolgozat (M.Sc. thesis), Berzsenyi Dániel Főiskola, Állattani Tanszék, Szombathely, 54 pp. (PDF)

 

 

 

Ajánlott hivatkozás:

Kovács, P., Szűts, T. és Szinetár, Cs. (2015): Digitális cheklista (Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyék) (15.01 változat). - Szombathelyi Arachnológiai Műhely, Szombathely - http://www.arachnofolia.hu/index.php?kateg=116 (letöltés dátuma)


Ajánlom Vissza az előző lapra