Főlap   Irodalmak :

Magyarország védett pókjai

 Megjelent

Magyarország védett pókjai

című könyv

Szinetár Csaba

A hét szerzőtársammal ─ Eichardt János, Horváth Roland, Kovács Gábor, Kovács Péter, Szabó Géza, Szűts Tamás, Takács Gábor ─ közösen megírt könyv egységes formában mutatja be hazánk jelenleg védett 19 pókfaját. A kiadvány előzményének tekinthető a Természetvédelmi kezelés címet viselő világhálón elérhető 2017-ben készült munkánk. A mostani kiadvány a 2022. július 29-én megjelent legújabb rendeletnek megfelelően már tartalmazza a most védetté nyilvánított barlangi keresztespókot (Meta menardi), valamint a rendeletben eddig önálló fajokként nem szereplő három bikapókfajt (Eresus) is. A fajok bemutatásánál szerepelnek a korábban már publikált és a szerzők néhány friss adata alapján készült aktualizált előfordulási térképek. A könyv két bevezető fejezete áttekinti a pókok védelmével foglalkozó európai és nemzetközi rendelkezéseket, valamint a hazai fajok védetté nyilvánítási rendeleteit az első 1996-ban kihirdetett védett fajtól (Lycosa singoriensis) a jelenlegi állapotig. A zárófejezet néhány konkrét javaslatot megfogalmazva javaslatot tesz a védett fajok körének jövőbeli lehetséges bővítésére.

Kiknek készült a könyv?Természetesen elsősorban a pókoknak „dobunk” mentőkötelet, mindazok közreműködésével, akik elkötelezett hívei a természetvédelemnek.”

A könyv szakmai bemutatójára a XXI. Magyar Pókász Találkozón került sor 2022. november 6-án Zalaegerszeg-Botfán.

A könyv kiadója a Savaria University Press Alapítvány. Megjelentetését az ELTE SEK Kiválósági Pályázata, valamint az ELTE Eötvös Kiadó támogatta.

A könyv korlátozott számban hamarosan megrendelhető a Prospero Internetes Könyváruháztól. https://www.prosperod.hu/katalogus/

Szinetár Csaba

szerkesztő-szerző

Szombathely, 2022. 11.16.

                   

 

Ajánlom Vissza az előző lapra